Det siger loven

Kluboplevelser.dk er din garanti for, at gældende lovgivning overholdes. Det kan virke uoverskueligt, men Danmark er faktisk indrettet på, at det skal være muligt at drive foreninger – og skaffe midler til dem. Det altafgørende for dig og din forening er, at der skal være tale om et almennyttigt formål, for at der kan opnås moms- og skattefritagelse. Skat definerer almennyttigt således:

For at et formål kan anses for at være almenvelgørende kræves, at formålet skal komme en videre kreds til gode. En forening eller et formål kan anses for at være almenvelgørende, hvis eksempelvis formålet vedrører sociale, kunstneriske, miljømæssige, videnskabelige, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål.

Eksempelvis vil idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige foreninger, mens politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser ikke kan anses for almennyttige.

Hvis din forening opfylder den definition, har kluboplevelser.dk sikret, at I er fritaget for moms og skat, når jeres indsamling gennem os går til et sådant formål. Se i øvrigt hele afgørelsen fra Skat her