Forretningsbetingelser for kluboplevelser.dk

Forretningsmodel

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Produktinformation

Varens egenskaber oplyses på kluboplevelser.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til kluboplevelser.dk via info@kluboplevelser.dk, hvis køber ønsker det.

Priser

Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling

Alle priser er vist ekskl. moms. Foreningers indtjening til almennyttige formål er fritaget for moms og skat, jf. ovenstående forretningsmodel.

Bestilling

Ved bestilling af varer via kluboplevelser.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og forening/klub er indgået i form af en ordrebekræftelse via kluboplevelser.dk, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation

En reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske til kluboplevelser.dk. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse. Køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Som følge af at de leverede varer indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for foreningens/klubbens eller kluboplevelser.dk’s kontrol. Dette kan f.eks. inkludere krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. Hverken den sælgende forening/klub eller kluboplevelser.dk afgiver ikke selvstændig garanti. For så vidt angår moms- og skattemæssige betragtninger henvises til skats hjemmeside.

Forbehold for ændringer

Kluboplevelser.dk ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links

MobilepPay mobilepay.dk

Nets - Betalingsindløser nets.eu/dk-da

FDIH / Forbrugerrådet fdih.dk

Forbrugerstyrelsen forbruger.dk

Forbrugerrådet forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation forbruger.dk

Websitet ejes og publiceres af

Kluboplevelser.dk ApS
39690330
Rugårdsvej 253
5210, Odense SV
Email: info@kluboplevelser.dk